OUR SECTION

   PRE-SCHOOL

Smt. D. B. Mangukia Bal Mandir

Shree Bhagwanbhai P. Gujarati Balmandir

Smt. Vasantben G. Sutaria Hanumant Balmandir (Anandnagar)

   PRIMARY

Smt. M. S. Lakhani Kanya Vidyalaya

Shree Gagjibhai G. Sutaria Prathmik Shala

Smt. Laxmiben G. Sutaria Hanumant Prathmik Shala (Anandnagar)

   SECONDARY

Smt. M. S. Lakhani Kanya Vidyalaya

Shree Zaverbhai K. Mendapara Madhyamik Shala

   SR-SECONDARY

Smt. M. S. Lakhani Kanya Vidyalaya


Social Network